Hitta till vårstudio genom att klicka på denna länk

Om du söker kontaktuppgifter så hittar du dessa här nedanför
Allmän e-post info@sundomtv.fi på denna når du alla på Sundom TV!

Sundom Lokal – TV r.f
Postadress: Sundomvägen 13 65410 Sundom
E-post: info@sundomtv.fi / info@stvplay.fi
TEXTSLINGAN / Annonser i TV Annsvarig: Niklas Falk
Telefon 050-3013238
E-post info@sundomtv.fi / niklas@sundomtv.fi
Ordförande
Sven-Olof Skagersten
Tel 044 3571091
E-post: soskagersten@sundom.fi Programproducent
Intervju
Halåa
Kameraman
Viceordförande / Viceteknik
Niklas Falk
Tel 0503013238
E-post niklas@sundomtv.fi
Programproducent
Kameraman
Bildmixer
Webmaster,IT
Sekreterare
Rune Lindblom
Tel 044-4808326
Programproducent
Intervju
Halåa
Vice Sekreterare
Martin Fjällström
Tel 044-3571230
Programproducent
Intervju
Halåa
Kassör
Harriet Sten
Övriga:
Bjarne Blomfeldt
041-4303878
ljudteknik
programproducent
Susanna Smedman
050 3690458
Programproducent
Kamera
Stig Lundell
0500-661435
Programproducent
Kamera
Arkivet
Michael Borg
050-3207180
E-post michael@sundomtv.fi
Teknik
Programproducent
Kamera , Bildmix

Sundom TV 15.12.2019

Följ oss på SOME!

Öppna chatt
1
Behöver du hjälp?
Hej!
Powered by